ขิม, ดนตรีไทย,sbobet,เครื่องดนตรี 19 Jun

ทำความรู้จัก ขิม กับ Sbobet

ขิม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Hammered Dulcimer Sbobet  เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกับพิณ จะมีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งซีกใช้ตี มีต้นกำเนิดมาจากอาณา จักรเปอร์เซียโบราณเมื่อประมาณ 539-330 ปีก่อนคริสตกาล เข้าสู่เอเชียทางเส้นทางสายไหมไปสู่ประเทศจีน และอินเดีย จากนั้นจึงแพร่เข้าสู่ยุโรปและเริ่มมีกระจายไปทั่วโลก

ประวัติของขิม

เมื่อเข้าสู่ประเทศจีน ชาวจีนได้ดัดแปลงรูปแบบของขิมเปอร์เซียให้มีรูปแบบเป็นของจีนใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือมาค้าขายในประเทศไทยและนำหยางฉินมาด้วยนักดนตรี ไทยพบเห็นเครื่องดนตรีชนิดนี้ตามโรงงิ้วในชุมชนชาวจีนแล้วเกิดติดใจจึงนำมาร่วมบรรเลงในวงดนตรีไทย ปรากฏว่ามีความไพเราะเข้ากันดีจึงจัดขิมให้อยู่ในวงเครื่องสาย   คำว่า ขิม มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ในภาษาจีนกลางอ่านว่า ฉิน  หรือที่ชาวจีนเรียกขิมเต็มๆว่า “หยางฉิน” (Yang Ch’in) ชาวอินเดียเรียกว่า “ซันตูร์” (Santoor) ส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า “ดัลไซเมอร์” (Dulcimer) แปลว่าเครื่องดนตรีประเภทพิณทุกประเภทที่ทำด้วยไม้ แล้วขึงสายโลหะ ขิมเป็นเครื่องดนตรีโบราณ  ที่ไม่ค่อยมีใครจะรู้ว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้ถือเป็นต้นตระกูลของเปียโนเลยทีเดียว เพียงต่างกันที่กลไกจากดีดเป็นตีเท่านั้นจีนชนิดหนึ่ง” หลากหลายชาติอย่างจีน และชาติอื่นๆ ก็มีชื่อ เรียกแตกต่างกันไปมากมาย ซึ่งไม่มีชาติไหนที่ออกเสียงได้คล้ายคลึงกับคำว่า ขิม เลย   ขิมถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยชาวจีนนำมาบรรเลงรวมอยู่ในวงเครื่องสายจีน และประกอบการแสดงงิ้วบ้าง บรรเลงในงานเทศกาล และงานรื่นเริงต่าง ๆ บ้าง นักดนตรีไทยนำขิมมาบรรเลงในสมัยต้นรัชกาลที่ 6 โดยแก้ไขบางอย่าง คือเปลี่ยนสายลวดทองเหลืองให้มีขนาดโตขึ้น เทียบเสียงเรียงลำดับ ไปตลอดจน ถึงสายต่ำสุด เสียงคู่แปดมือซ้ายกับมือขวามีระดับเกือบตรงกัน เปลี่ยนไม้ตีให้ใหญ่และก้านแข็งขิ้น หย่องที่หนุนสาย มีความหนา กว่าของเดิมเพื่อให้เกิดความสมดุล และมีความประสงค์ให้เสียงดังมากขึ้น และไม่ให้เสียงที่ออกมาแกร่งกร้าวเกินไปให้ทาบสักหลาดหรือหนังตรงปลายไม้ตี ส่วนที่กระทบกับสาย ทำให้เสียงเกิดความนุ่มนวล และได้รับความนิยม บรรเลงร่วมอยู่ในวงเครื่องสายผสมจนถึงปัจจุบัน

 

ขิม, ดนตรีไทย,sbobet,เครื่องดนตรี

วิธีการเล่นหรือบรรเลงขิม Sbobet

 • ท่านั่งในการตีขิม
  การตีขิมเริ่มแรกจะต้องนั่งพับเพียบ  sbobet login มือถือ  โดยทิ้งระยะห่างจากตัวขิมเพียงเล็กน้อย ไม่ให้ติดขิมมากจนเกินไป ถ้าใกล้มากจะทำให้ตีได้ไม่ถนัด ถ้าไกลมากไปก็จะเมื่อยแขนตีลำบากไม่สะดวก สรุปคือจัดท่านั่งไม่ให้ยื่นไกลและใกล้มากเกินไป

 

 • วิธีการจับไม้ขิม
  วิธีการจับไม้ขิมในท่าพื้นฐาน จะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ โดยที่จะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นนิ้วสำคัญในการจับไม้ นิ้วโป้งจะอยู่ด้านบน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและ นิ้วก้อย จะกำไม้ไว้แต่เราจะไม่กำแน่นมาก เพียงแต่ประคองรับไม้ขิมอยู่ด้านล่างโดยให้ปลายนิ้วก้อยสัมผัสกับปลายด้ามไม้ขิมพอดี หางไม้จะต้องไม่ยาวเกินนิ้วก้อยและไม่สั้นจนเกินไป    เมื่อจับตามลักษณะนี้แล้วให้เน้นกำลังบีบไม้ขิม 3 จุดด้วยกันคือ ที่ปลายนิ้วหัวแม่มือ , ที่ปลายนิ้วชี้ และ ที่ปลายนิ้วก้อย การที่แนะนำให้จับไม้ขิมครบ ทั้ง 5 นิ้วนั้นก็เพราะจะได้กำลังมากที่สุดและสามารถบังคับไม้ขิมได้ 100 เปอร์เซนต์  ผู้ที่จับครบทั้ง 5 นิ้ว จะสามารถตีขิมได้ดังชัดเจนและแม่นยำมากที่สุด
 • วิธีการฝึกลงไม้บนสาย
  เริ่มแรกควรฝึกไล่โน้ตเสียงแต่ละตัวไปเรื่อยๆ ระหว่างช่องไม้แต่ละช่อง จะเรียกว่าช่องไฟ การวางไม้จะใช้ช่องไฟที่มีความสม่ำเสมอ ไม่ให้หัวไม้ชิดเกินหรือห่างกันเกิน  การลงให้ลงด้วยมือซ้ายสลับกัน 4 ครั้ง โดยไม่ให้ไม้แช่กับสาย
 • วิธีการบรรเลงขิม
  โดยเริ่มที่การจับไม้ตีขิม จับโดยใช้นิ้วชี้แตะตรงส่วนล่างของไม้ตีขิม และนำนิ้วหัวแม่มือมาวางตรงด้านบนของไม้ตีขิม แล้วนำนิ้วที่เหลืออีก 3 นิ้วมาจับประคองไม้ตีขิมทางด้านล่าง เมื่อเวลาจะเริ่มตีปฏิบัติโดยใช้ข้อมือ ขึ้น และ ลง ไป – มาสลับ ซ้าย และ ขวา โดยให้ลักษณะของปลายไม้จะมีการกระดก ขึ้น – ลง อยู่ภายในอุ้มมือของผู้บรรเลง เวลาบรรเลงนั่งพับเพียบหลังขิม ลำตัวและใบหน้าตรง ตามองมุมต่ำ

ขั้นตอนในการบังคับไม้ขิม

 1.  เริมแรกควร สมัคร sbo  เคลื่อนไม้ขิม  เป็นการเลื่อนปลายไม้ขิมในมือซ้ายหรือมือขวา  ไปยังตำแหน่งสายขิมที่ต้องการตี
 2. เงื้อไม้ขิม ควรเงื้อปลายไม้ขิมสูงขึ้นเหนือตำแหน่งที่จะตีเล็กน้อย
 3. ตีสายขิม  เวลาตีเราจะต้องสะบัดปลายไม้ขิม ให้ลงไปกระทบกับสายขิมทั้ง 3 เส้นในแนวระนาบเดียวกัน
 4. ยกไม้ขิม  เมื่อปลายไม้กระทบสายขิมเต็มเสียงแล้วให้รีบยกปลายไม้ขิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่าให้มีการกระทบสายขิมซ้ำซ้อนจนเกิดเป็นหลายเสียง ให้ยกปลายไม้สูงจากสายขิม ประมาณ 3 – 4 นิ้ว
 5. หยุดไม้ขิม  สังเกตุว่าเมื่อเราตีสายขิมแล้วจะเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่ว จึงต้องมีวิธีที่จะทำให้ไม้ขิมหยุดสั่นไหว โดยเร็วเพื่อความสะดวกในการ เลื่อนไม้ขิมไปตีสายขิม หรือตำแหน่งอื่นๆต่อไป  วิธีการหยุดแรงสั่นสะเทือนของไม้ขิมให้ทำดังนี้คือ เมื่อตีสายขิมและยกปลายไม้ขิมขึ้นแล้วให้ผ่อนกำลังนิ้วที่บีบด้ามไม้ขิมนิดหนึ่งเพื่อลดแรง สั่นสะเทือนของตัวไม้แล้วจึงบีบกระชับใหม่ วิธีนี้จะทำให้ไม้ขิมหยุดนิ่งได้ทันทีเมื่อจะเลื่อน ไปตีสายขิมอื่นจะควบคุมวิถีของปลายไม้ได้เที่ยงตรงมากขึ้น  ถ้าเรายังบีบไม้ขิมไว้แน่น แรงสั่นสะเทือนนี้จะยิ่งทบทวีมากขึ้นทำให้ควบคุมวิถีของปลายไม้ขิมได้ยาก การตีสายขิม ครั้งต่อๆไปจึงไม่ค่อยแม่นยำเท่าที่ควร

เพลงขิมที่นิยมบรรเลง

เพลงที่นักดนตรีไทยประเภทขิม นิยมเล่นกันมีหลายต่อหลายเพลง ในราวปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระประดิษฐ์ไพเราะ ได้จำทำนองการตีขิมของคนจีนแล้วมาแต่งเป็นเพลงในอัตรา 2 ชั้นได้ 2 เพลง ตั้งชื่อว่า เพลงขิมเล็ก และเพลงขิมใหญ่  ใหญ่ ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงจีนที่เกิดขึ้น สำหรับเพลงขิมเล็ก พระประดิษฐ์ไพเราะได้แต่งขยายเป็นอัตรา 3 ชั้น ส่วนเพลงขิมใหญ่ ครูช้อย สุนทรวาทิน ได้แต่งขึ้นเป็น อัตรา 3 ชั้น เช่นกัน และทั้ง 2 เพลงนี้ โดยสมัยที่ ครูมนตรี ตราโมทได้ แทงบอลออนไลน์  ผ่านทาง sbobet thai  แต่งตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียว จนครบเป็นเพลงเถา เมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2478 เรียกได้ว่าสองเพลงนี้เป็นเพลงได้รับความนิยม ในหมู่นักตีขิมมาจนถึงปัจจุบันนี้

 


IBCBET,กีตาร์เบส 19 Jun

IBCBET กีตาร์เบส

ประวัติ ของ IBCBET กีตาร์เบส  คำว่าBassline เมื่อย้อนกลับไปเมื่อราว 100 ปีที่แล้ว เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงการดนตรี โดยเริ่มได้ยิน เช่นในบทเพลงของ J.S. Bach ระหว่างปี 1685-1750 ซึ่ง bassline มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกับในส่วนของsoprano , alto , tenor เลยที่เดียว เสียงเบส จะทำให้เพลงแน่นขึ้น แล้วก็มันขึ้นด้วยครับลองเล่นกีตาร์เฉยๆ แล้วร้องสิครับ อารมณ์แบบนั้นแหละอีกอย่าง เบสเนี่ย เสียงต่ำก็จริง แต่ไม่ใช่ไม่ได้ยินนะครับลองหาเครื่องเสียงดี มีซับวูฟเวอร์ เสียงเบสจะมาอย่างชัด แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเพลงนั้นมีพลังมากขึ้นมาอย่างชัดเจนเสียงเบสยังช่วยให้เพลงเพราะขึ้นได้ด้วยมันจะมีเมโลดี้ที่ประสานไว้กับกีตาร์ ไม่มี มันจะเหมือนขาดๆ อะไรไปเสียงหนึ่งนะลองนึกจินตนาการ เอาเพลงเดิม แต่เสียงเบสหายไป มันจะเป็นยังไงโดยในดนตรีคลาสสิก และ ออเครสตร้า เสียงเบสจะถูกกำหนดขึ้นโดยเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า upright bass หรือ bass viola ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีตระผมลเบสรุ่นแรกในโลก

IBCBET,กีตาร์เบสIBCBET กีตาร์เบส ร้อนแรง

ต่อมา เมื่อเริ่มมีดนตรีของคนแอฟริกัน คือ Ragtime ( ดนตรีแนวเต้นรำของชาวแอฟริกัน) และ New Orleans Jazz โดยมีอุปกรณ์เสียงต่ำที่เล่นจาก brass bass และ tuba เนื่องจากเป็นการเล่นโดยใช้ลมหายใจในการเป่า ที่ใช้ tuba ในการเล่นเป็นจังหวะ 2 beat ใน 1 bar และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเพลง jazz และเพลงเต้นรำเมื่อเพลง jazz มีการพัฒนาและเกิดการวิวัฒนาการขึ้นเป็นจังหวะ swing maxbet ในปี 1935 การแต่งและการเรียบเรียงดนตรีจึงเกิดมีความซับซ้อนและยุ่งยากตามมา แต่ในขณะนั้น ได้มีในงานดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการเพลง jazz เช่น Duke Ellington , Count Basie and Benny Goodman และจังหวะแบบ 4 beat ใน 1 bar เริ่มเป็นที่แพร่หลายและนำไปใช้กันมากขึ้น ตั้งแต่ที่ brass bass ไม่สามารถที่จะเล่นในจังหวะนี้ได้ Acoustic upright bass จึงได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ขึ้นมาแทนที่brass bass อย่างไรก็ตาม Acoustic upright bass ก็มีข้อจำกัดของมันเองอยู่เหมือนกัน ในเรื่อง ของลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่พกพายาก และมีน้ำเสียงที่ไม่สามารถดังดีพอและเหมาะสมในการเล่นร่วมกับวงดนตรีประเภท Big band ที่มีเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น เช่น brass 7 ตัว ,เปียโน ,กีต้าร์ กลอง สิ่งนี้จึงมีการเกิดปัญหาต่อในหมู่คนเล่นเบสจนต่อ มาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ เบสไฟฟ้าขึ้นมาตัวแรกของโลก MAXBET IBC เบสไฟฟ้าตัวแรกของโลก ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยClarence Leo Fender ในปี 1951 จากบริษัท Fender Musical Intrumental Company (บริษัทเดียวกับที่ผลิตกีตาร์Fender) ร่วมกันผลิตเบสที่มีชื่อรุ่นว่า Precision bass โดย Leo Fender ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหาของเบสรุ่นเก่าที่มีปัญหาในเรื่องของ เสียงและขนาดที่ใหญ่ของ Acoustic upright bass ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อรุ่นว่า Precision bass เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ที่แปลว่า “เบสที่มีความกระชับ ” โดยมีการใช้เฟร็ทติดลงบน Fingerboard และ แก้ไขในเรื่องของน้ำเสียงให้ดีขึ้น

Leo Fender the return of the king  กล่าวว่า พวกเราต้องให้ความเป็นอิสระแก่มือเบสจาก WeeD

การผลิตเบสจึงเป็นการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตเบสขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือกับ George Fullerton
Precision Bass รุ่นนี้มีการสร้างเฟรทที่ลำคอ มีลักษณะเป็น slab-bodied และ มี 34″ scale ต่อมาเบสรุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักดนตรีระดับโลก ในทุก ๆ แขนงทางดนตรี เช่น Monk Montgomery ,Shifti Henri ,Dave Myers

วง ของ Vibist Lionel Hampton นับเป็นรุ่นแรกที่นำ P-Bass ไปใช้ในการแสดง โดยมือเบสของเขา คือ Roy Johnsonและเบสตัวนี้มีเสียงที่ออกมาได้อย่างน่าทึ่งมาก จากคำวิจารณ์ของ Leonard Feather ซึ่งได้เขียนในนิตยสาร Down Beatเมื่อ 30 กรกฎาคม 1952 หลังจาก Roy Johnson ออกจากวงของ Hampton

Monk Montgomery จึงเป็นบุคคลแรกที่สามารถสร้างชื่อเสียงขึ้นจากเบสตัวนี้ แต่เขาก็ยังคงใช้ upright bass ในการเล่นควบคู่กันไปในวงของเขา กับมือกีตาร์คือ Wes Montgomery (มือกีตาร์ฝีมือดีแห่งวงการ) ซึ่งเป็นน้องชายเขา

นอก จากนี้ นักดนตรี Blues ก็นำเอาเบสรุ่นนี้ไปใช้ในบทเพลงเช่นเดียวกัน โดยในปี 1958 Dave Myers ได้นำ Precision Bass ไปใช้ในการบันทึกเสียงเบส MAXBET Mobile ที่สร้างความสำเร็จให้แก่นักดนตรี Blues สมัยนั้นอย่างมากมาย โดย เขาได้พูดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 ว่า “ผมสร้างความประสบความสำเร็จให้กับ Fender Bass..”

 

    ปัจจุบัน เบสได้กลายเป็นเครื่องดนตรีหลักๆ ในการเล่นดนตรี MAXBET โปรโมชั่น  และมีต้าเครื่องดนตรี(กีต้าร์เบส)ให้เลือกหลายชนิด  เบสทั้วไป จะมี 4 สาย แต่ปัจจุบันได้พํ ฒนา มาเป็นแบบ 5 สายเพื่อเพิ่มเสียงให้มี เสียงต่ำลงอีก ทำให้เกิดความไพเราะมากขึ้น แต่สวนมากจะใช้กันวงที่เป็นวง rock  การพัฒนากีต้าเบสได้เปลี่ยไปเรื่อยๆ จนเบสได้ มีสายเพิ่มมาเป็น 6 สายแล้ว และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย เป็น 7-8-9 ……สายจริงๆเบส ควรจะสำคัญกว่ากีตาร์ เบสเป็นเครื่องเล่นเพื่อให้เกิดจังหวะ(ryhm section) เป็นสิ่งที่ยึด จังหวะของกลอง กับไลน์เมโลดี ของเครื่องเล่นทำนองอย่างกีตาร์ไว้ เบสคือ น๊อตที่ยึด กลองกับกีตาร์ไว้ด้วยกันเราขาดกีตาร์ได้แต่ขาดเบสไม่ได้ สำหรับวงประเภท 3ชิ้น(trio) หรือวงขนาดใหญ่ เล็กแค่ไหนประโยชน์ของเสียงต่ำๆของมันในยุคแรก..ก็จะเล่นเป็นโน้ตโทนิก..ก็คือโน้ต 1 ของคอร์ด ( คอร์ด C ก็เล่นเบสโน้ตตัว C ) เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับคอร์ดของเพลงนั้น.. เพราะบางทีเครื่องดนตรีที่เล่นโน้ตตัวสูง..เค้าไม่ได้เล่นโน้ตที่เป็นตัวคอร์ดอยู่..เพลงจะฟังแปล่งๆ..เหมือนจะเพี้ยน..เสียงเบสจะช่วยดึงให้เพลงฟังไม่เพี้ยน..เป็นเพลงกระดูกสันหลังของเพลงนั่นเองครับ..จากนั้นพอมายุคปัจจุบัน.. เบสก็ยังคงทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของเพลงเช่นเดิม..ในเพลงที่มี กีตาร์ เบส กลอง.. เบสจะเล่นไปคู่กับกลอง..กลองสร้างจังหวะได้..แต่ไม่ได้มีเสียงโน้ตที่ชัดเจน..ฟังออกเป็นเมโลดี้..เหมือนกีตาร์.. และกีตาร์ก็ไม่สามารถสร้างจังหวะ..ได้แบบกลองด้วย.. เมื่อเล่น 2 อย่างด้วยกัน.จึงต้องมีเบสเข้ามาเป็นตัวประสานระหว่างกีตาร์และกลอง… โดยเสียงดุ่มๆ..ต่ำๆของมันนี่แหละครับ..ที่จะเติมเต็มให้กีตาร์กับกลองทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


CASINO,กีตาร์ 19 Jun

CASINO กีตาร์ เท่ขนาด

เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งจัดเป็นพวกเครื่องสาย CASINO กีตาร์ มักจะเล่นด้วยนิ้วมือซ้ายและใช้ด้วยนิ้วมือขวาหรือใช้ปิ๊กดีดกีตาร์  เสียงของกีตาร์นั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ทำให้เกิดกำทอน (resonance)แก่ตัวกีตาร์และคอกีตาร์ให้เพื่อนคนนึงสอน มันก็โยกโย้ เรื่องเยอะ เหมือนหวงความรู้เลยซื้อหนังสือมาฝึก หาอ่านพวกทฤษฏีดนตรี ฝึกวันละ 3-4 ชั่วโมงตอนนี้เก่งกว่าไอ้นั่นลิบลับแล้วตัวแรกคือ Yamaha F-310 พิมพ์นิยมแต่พอเล่นเป็น รู้สึกว่าคิดผิด มันมีอะไรที่ดีกว่านี้เยอะใครที่จะเริ่มเล่น มองหายี่ห้ออื่นอย่าไปเชื่อว่าตัวนี้เหมาะที่สุด

 

maxbet,กีตาร์

CASINO กีตาร์ เท่ขนาดหนัก

กีตาร์จะมีอยู่สองแบบคือ กีตาร์โปร่ง หรือ กีตาร์อะคูสติกและกีตาร์ไฟฟ้าหรือบางตัวอาจเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้ กีตาร์มีส่วนตัวเป็นกล่องกำทอน IBCBET ซึ่งในกีตาร์อะคูสติกจะเจาะเป็นช่อง
ส่วนกีตาร์ไฟฟ้ามักจะตัน และมีโพรงในส่วนคอกีตาร์ โดยทั่วไปแล้วส่วนหัวของกีตาร์จะยืดขึ้นไปจากคอ เพื่อใส่ลูกบิดหมุนสายสำหรับปรับเสียง ปกติกีตาร์จะมี 6 สายแต่แบบ 4- 7- 8- 10- 12-
สายก็มีเช่นกัน ผู้ประดิษฐ์กีตาร์จะเรียกว่า Luthierscale มันเป็นโครงสร้างหลักของอารมณ์เพลง เช่น major ให้ความรูสึกสดชื่น สดใส //minor ให้อารมณ์เศร้าสเกลจะเป็นตัวกำหนดโน้ตในคีย์นั้นๆ เช่น

 

C major มี โน้ต C D E F G A B

F major มี โน้ต F G A Bb C D E

E major มี โน้ต E F# G# A B C# D#

ความรู้นี้ทำให้เราสามารถหาโน้ตในท่อนโซโล่ได้เวลาแกะเพลง หรือทำให้เราเล่นเมโลดี้ของเพลงนั้นได้ในเมื่อเรารู้ว่าเพลงนั้นๆมีคีย์อะไร ทำให้เรารู้ต่อว่ามันมีโน้ตอะไร ดังนั้นเราจึงคลำถูกว่าจะไปกดตรงไหนบนคอกีตาร์การฝึกขั้นแรกให้คุ้นเคยคือเปิดเพลงที่เรารู้คีย์ขึ้นมา เอาง่ายๆก่อน เช่น C G แล้วเล่นเมโลดี้ตามไปกับเพลงจะทำให้เราคุ้นเคยทางของโน้ต ลองทำดูก่อน แล้วคุณจะรู้วิธีการประยุกต์ใช้แต่ขั้นแรกของขั้นแรกอีกทีคือ คุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ละเฟรตบนแต่ละสายกีตาร์มันเป็นโน้ตอะไร

 

ประวัติของกีตาร์

คำว่ากีตาร์ได้มาจากภาษาสเปนคำว่า guitarra ซึ่งมาจากภาษากรีกอีกทีคือคำว่า Kithara kithara จากหลายแหล่งที่มาทำให้คำว่ากีตาร์น่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียน
guit- คล้ายกับภาษาสันสกฤต ที่แปลว่า ดนตรี และ -tar หมายถึง คอร์ด หรือ สาย คำว่า qitara เป็นภาษาอาราบิก ใช้เรียก Lute lute ส่วนคำว่า guitarra
เกิดขึ้นเมื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ถูกนำมาที่ Iberia (หรือ Iberian Peninsular เป็นคาบสมุทรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในทวีปยุโรป) โดย Moors
กีตาร์ในยุคปัจจุบัน มาจากเครื่องดนตรีที่เรียกว่า cithara ของชาวโรมัน maxbet ซึ่งนำเข้าไปแพร่หลายในอาณาจักรฮิสปาเนีย หรือสเปนโบราณ ประมาณ ค.ศ. 40
จากนั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบจนกลายมาเป็น เครื่องดนตรีที่มี 4 สายเรียกว่า อู๊ด (oud) นำเข้ามาโดยชาวมัวร์ในยุคที่เข้ามาครอบครองคาบสมุทรไอบีเรียน ในศตวรรษที่ 8
ส่วนในยุโรปมีเครื่องดนตรีที่เรียกว่า ลุต (lute) ของชาวสแกนดิเนเวียมี 6 สาย ในสมัย ค.ศ. 800 เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวไวกิ้ง
ค.ศ. 1200 กีตาร์ 4 สาย มี 2 ประเภท คือ กีตาร่า มอ ริสกา หรือกีตาร์ของชาวมัวร์ มีลักษณะกลม ตัวคอกว้าง มีหลายรู กับกีตาร่า ลาติน่า ซึ่งรูปร่างคล้ายกีตาร์ในปัจจุบัน
คือมีรูเดียวและคอแคบ ในศตวรรษที่ 16 เครื่องดนตรีคล้ายกีตาร์ของชาวสเปน ที่เรียกว่าวิฮูเอล่า เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกีตาร์ในปัจจุบัน มีความผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรี
อู๊ดของชาวอาหรับและลูตของยุโรป แต่ได้รับความนิยมในช่วงสั้น ๆ พบเห็นจนถึงปี 1576
เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่มีรูปลักษณ์เหมือนกีตาร์ในปัจจุบัน เกิดในช่วงยุคปลายของสมัยกลางหรือยุคต้นสมัยเรอเนสซอง (500 กว่าปีที่แล้ว) เป็นช่วงที่มีการใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายกันทั่วโลก
ในยุคนั้นกีตาร์มีทั้งแบบ 4 และ 5 สาย สำหรับกีตาร์ที่มี 6 สาย ระบุว่ามีขึ้นในปี 1779 เป็นผลงานของนายแกตาโน วินาซเซีย (Gaetano Vinaccia)
ในเมืองเนเปิล อิตาลี แต่ก็ถกเถียงกันว่าอาจเป็นของปลอมสำหรับตระกูล MAXBET Mobile วินาซเซียมีชื่อเสียงในการผลิตแมนโดลินมาก่อนกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกเริ่มผลิตขึ้นในศตวรรษที่ 20 โ
ดยจอร์จ โบแชมป์ (George Beauchamp) ได้รับสิทธิบัตรในปี 1936 และร่วมกับ ริกเค่นแบ็กเกอร์ (Rickenbacker)
ตั้งบริษัท Electro String Instrument ผลิตกีตาร์ไฟฟ้าในช่วงปลายปีทศวรรษที่ 1930 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960
จอห์น เลนนอน สมาชิกวงเดอะบีทเทิลส์ใช้กีตาร์ยี่ห้อนี้ ส่งผลให้เครื่องดนตรียี่ห้อนี้มีชื่อเสียงในกลุ่มนักดนตรีในยุคนั้น และในปัจจุบันบริษัทริกเค่นแบ็กเกอร์ เป็นบริษัทผลิตกีตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามันอยู่ที่การขวนขวาย การไปดู lesson แล้วเล่นตามโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปคุณก็ได้แค่นั้นแหละคุณต้องมีการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความสงสัย พอสงสัยแล้วลงมือค้นหา
อย่าแรก คุณรู้ไหมว่า คอร์ดต่างๆที่คุณจับนี่มีโน้ตอะไร โครงสร้างมันมายังไงคุณเคยได้ยินคำว่าคีย์ไหม คีย์คืออะไร โน้ตในแต่ละคีย์มีอะไรบ้างคุณรู้จักสเกลไหม สเกลคืออะไร โครงสร้างของมันคืออะไร
เวลาคุณตีคอร์ดเล่นเพลงแต่ละเพลง คุณสังเกตโครงสร้างคอร์ดบ้างไหม ว่ามันมีแพทเทิร์นของมันเฟรตและสายกีตาร์ คุณรู้ไหมว่าโน้ตบนคอกีตาร์ที่คุณกดไปมันมีโน้ตอะไรอยู่ตรงนั้นนี่คือเบื้องต้นที่คุณต้องรู้ที่มาที่ไปของมัน คนเล่นกีตาร์แบบบ้านๆไม่พัฒนามักจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยอยากเล่นเพลงไหนก็ไปค้นหามาเลียนแบบ โดยไม่คิดจะรู้ที่มาที่ไปถ้าอยากแกะเพลงได้เอง อยากเล่นให้เก่งขึ้น ต้องรู้สิ่งที่ผมเขียนไปข้างบนนั่นให้หมดก่อนครับ

 

1)กีต้าร์ตัวตัน (Solid Body) หมายถึง กีต้าร์ไฟฟ้าปกติที่ลำตัวมีลักษณะตัน ไม่มีการเจาะช่องในลำตัวกีต้าร์เหมือนอย่างกีตาร์โปร่ง หรือ อะคูสติกกีตาร์ แต่บริเวณลำตัวจะมีตัวรับสัญญาณแรง
สั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ (Pick Up) ขณะที่ดีด เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องขยายเสียง (Amplifier)ต่อไป โดยทั่วไป ตัวรับสัญญาณจะมี 2 ประเภท คือ ตัวรับสัญญาณแบบแถวเดี่ยวที่เรียกว่า Single Coil และแบบแถวคู่ที่เรียกว่า Humbucker

2)กีต้าร์ลำตัวกึ่งโปร่ง (Semi-Hallow Body)
เป็นกีต้าร์ไฟฟ้าที่มีลักษณะโครงสร้างส่วนกลางของลำตัวในแนวเดียวกับคอกีต้าร์ มีลักษณะตัน (แต่มีการเจาะช่องเพื่อใส่ตัวรับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ (Pick Up)เช่นเดียวกับกีต้าร์ตัวตัน)
บริเวณส่วนข้างของกีต้าร์มีการเจาะช่อง (Sound Hole)เอาไว้เพื่อให้เกิดการกำทอนของเสียงมากกว่ากีต้าร์ตัวตัน ซึ่งจะให้เสียงที่เป็นอคูสติกมากขึ้น นิยมใช้ในดนตรีแจ๊สหรือบลูส์เป็นกีต้าร์ที่ผลิตขึ้นมา
เพื่อลดเสียงรบกวนที่เรียกว่าFeed back ซึ่งเกิดจากกีต้าร์ไฟฟ้าลำตัวโปร่ง (กล่าวคือ ยังมีเสียงรบกวนบ้างแต่น้อยลงกว่าเดิม)

3)กีต้าร์ลำตัวโปร่ง (Hallow Body)
คือ กีต้าร์ไฟฟ้าที่มีการเจาะช่องเอาไว้เพื่อให้เกิดการกำทอนของเสียง (Sound Hole) เช่นเดียวกับกีต้าร์โปร่งหรืออคูสติก และกีต้าร์ลำตัวกึ่งโปร่ง ปกติช่องดังกล่าวมักจะอยู่ด้านข้าง MAXBET โปรโมชั่น ของลำตัวกีต้าร์
เนื่องจากบริเวณกลางลำตัวจะมีการใส่ตัวรับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนของสายกีต้าร์ (Pick Up)เช่นเดียวกันกับกีต้าร์ตัวตัน ซึ่งผลของการที่มีช่องกำทอนเสียง ทำให้ลักษณะของเนื้อเสียงที่ได้เป็นอคูสติก
มากกว่า กีต้าร์ Semi-Hallow Body แต่หากขยายเสียงให้ดังมากจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนที่เรียกว่า Feed back กีต้าร์ประเภทนี้มักจะนิยมใช้กับดนตรีแจ๊สหรือบลูส์เป็นส่วนใหญ่


sbobet,ดนตรีไทย 18 Jun

ดนตรีไทย sbobet

นับตั้งแต่ไทยได้มาตั้งถิ่นฐานในแหลมอินโดจีน และได้ก่อตั้งอาณาจักรไทยขึ้น จึงเป็นการเริ่มต้น ยุคแห่งประวัติศาสตร์ไทย ที่ปรากฎ หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ เมื่อไทยได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้น และหลังจากที่ พ่อขุนรามคำแหง มหาราช ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แล้ว นับตั้งแต่นั้นมาจึงปรากฎหลักฐานด้าน ที่เป็นลายลักษณทั้งในหลักศิลาจารึก หนังสือวรรณคดี แทงบอลฟรี ดนตรีไทย sbobet และเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในแต่ละยุค ซึ่งสามารถนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณา ถึงความเจริญและวิวัฒนาการของ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นต้นมา จนกระทั่งเป็นแบบแผนดังปรากฎ ในปัจจุบัน

 

sbobet,ss

ดนตรีไทย sbobet สมัยก่อน

สมัยสุโขทัย
มีลักษณะเป็นการขับลำนำ และร้องเล่นกันอย่างพื้นเมือง เกี่ยวกับ ดนตรีไทย sbobet เครื่องในสมัยนี้ ปรากฎหลักฐานกล่าวถึงไว้ในหนังสือ ไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดี ที่แต่งในสมัยนี้ ได้แก่ แตร, สังข์, มโหระทึก, ฆ้อง, กลอง, ฉิ่ง, แฉ่ง (ฉาบ), บัณเฑาะว์ พิณ, ซอพุงตอ (สันนิษฐานว่าคือ ซอสามสาย) ปี่ไฉน, ระฆัง, และ กังสดาล เป็นต้น ลักษณะการผสม วงดนตรีก็ปรากฎหลักฐานทั้งในศิลาจารึก และหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึง “เสียงพาทย์ เสียงพิณ” ซึ่งจากหลักฐานที่กล่าวนี้ สันนิษฐานว่าวงในสมัยสุโขทัย มีดังนี้ คือ

1. วงบรรเลงพิณ มีผู้บรรเลง 1 คน ทำหน้าที่ดีดพิณและขับร้องไปด้วย เป็นลักษณะของการขับลำนำ
2. วงขับไม้ ประกอบด้วยผู้บรรเลง 3 คน คือ คนขับลำนำ 1 คน คนสี ซอสามสาย คลอเสียงร้อง 1 คน และ คนไกว บัณเฑาะว์ ให้จังหวะ 1 คน
3. วงปี่พาทย์ เป็นลักษณะของวงปี่พาทย์เครื่อง 5 มี 2 ชนิด คือ
วงปี่พาทย์เครื่องห้า อย่างเบา ประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดเล็ก ๆ จำนวน 5 ชิ้น คือ 1. ปี่ 2. กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆ้องคู่ และ 5. ฉิ่ง ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ละครชาตรี (เป็นละครเก่าแก่ที่สุดของไทย)
วงปี่พาทย์เครื่องห้า อย่างหนัก ประกอบด้วย เครื่องดนตรีจำนวน 5 ชิ้น คือ 1. ปี่ใน 2. ฆ้องวง (ใหญ่) 3. ตะโพน 4. กลองทัด และ 5. ฉิ่ง ใช้บรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบ การแสดงมหรสพ ต่าง ๆ จะเห็นว่า วงปี่พาทย์เครื่องห้า ในสมัยนี้ยังไม่มีระนาดเอก
4. วงมโหรี เป็นลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่ง ที่นำเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับไม้ มาผสมกัน เป็นลักษณะของ วงมโหรีเครื่องสี่ เพราะประกอบด้วยผู้บรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลำนำและตี กรับพวง ให้จังหวะ 2. คนสี ซอสามสาย คลอเสียงร้อง 3. คนดีดพิณ และ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ

สมัยกรุงศรีอยุธยา
มีวงปี่พาทย์ที่ยังคงรูปแบบปี่พาทย์เครื่องห้าเหมือนเช่นสมัยกรุงสุโขทัย แต่เพิ่มระนาดเอกเข้าไป นับแต่นั้นวงปี่พาทย์จึงประกอบด้วย
1.ระนาดเอก
2.ปี่ใน
3.ฆ้องวง (ใหญ่)
4.กลองทัด ตะโพน
5.ฉิ่ง

ส่วนวงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจาก วงมโหรีเครื่องสี่ ในสมัยสุโขทัยเป็น วงมโหรีเครื่องหก เพราะได้เพิ่ม เครื่องดนตรี เข้าไปอีก 2 ชิ้น คือ ขลุ่ย และ รำมะนา ทำให้ วงมโหรี ในสมัยนี้ ประกอบด้วย เครื่องดนตรี จำนวน 6 ชิ้น
1.ซอสามสาย
2.กระจับปี่ (แทนพิณ)
3.ทับ (โทน)
4.รำมะนา
5.ขลุ่ย
6.กรับพวง
ปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับ ในสมัยนี้ ในกฏมลเฑียรบาล ซึ่งระบุชื่อ  เพิ่มขึ้น จากที่เคยระบุไว้ ในหลักฐานสมัยสุโขทัย จึงน่าจะเป็น เครื่องดนตรี ที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ sbo222 ได้แก่ กระจับปี่ ขลุ่ย จะเข้ และ รำมะนา นอกจากนี้ในกฎมณเฑียรบาลสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ปรากฎข้อห้ามตอนหนึ่งว่า “…ห้ามร้องเพลงเรือ เป่าขลุ่ย เป่าปี่ สีซอ ดีดกระจับปี่ ดีดจะเข้ ตีโทนทับ ในเขตพระราชฐาน…” ซึ่งแสดงว่าสมัยนี้เป็นที่นิยมกันมาก แม้ในเขตพระราชฐาน ก็มีคนไปร้องเพลงและเล่นดนตรีกันเป็นที่เอิกเกริกและเกินพอดี จนกระทั่งพระมหากษัตริย์ต้องทรงออกกฎมลเฑียรบาล ดังกล่าวขึ้นไว้

สมัยกรุงธนบุรี
เนื่องจากในสมัยนี้เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ 15 ปี และประกอบกับ เป็นสมัยแห่งการก่อร่างสร้างเมือง และการป้องกันประเทศเสียโดยมาก ในสมัยนี้จึงไม่ปรากฎหลักฐานไว้ว่า ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น สันนิษฐานว่า ยังคงเป็นลักษณะและรูปแบบของในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อบ้านเมืองได้ผ่านพ้นจากภาวะศึกสงคราม และได้มีการก่อสร้างเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น เกิดความ สงบร่มเย็น โดยทั่วไปแล้ว ศิลป วัฒนธรรม ของชาติ ก็ได้รับการฟื้นฟูทะนุบำรุง และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น โดยเฉพาะ ทางด้านในสมัยนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นเป็นลำดับ

สมัยรัชกาลที่ 1 ส่วนใหญ่ ยังคงมีลักษณะ และ รูปแบบตามที่มีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พัฒนาขึ้นบ้างในสมัยนี้ก็คือ การเพิ่ม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลูก ใน วงปี่พาทย์ ซึ่ง แต่เดิมมา มีแค่ 1 ลูก รวม มี กลองทัด 2 ลูก มีเสียงสูง (ตัวผู้) ลูกหนึ่ง และ เสียงต่ำ (ตัวเมีย) ลูกหนึ่ง และการใช้ กลองทัด 2 ลูก ในวงปี่พาทย์นี้ ก็เป็นที่นิยมกันมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้

สมัยรัชกาลที่ 2 อาจกล่าวว่าในสมัยนี้ เป็นยุคทองของยุคหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ องค์พระมหากษัตริย์ ทรงสนพระทัยดนตรี เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ ในทางดนตรีถึงขนาดที่ คือ ซอสามสาย ได้ มีซอคู่พระหัตถ์ชื่อว่า “ซอสายฟ้าฟาด” ทั้งพระองค์ได้ พระราชนิพนธ์ เพลงไทย ขึ้นเพลงหนึ่ง เป็นเพลงที่ไพเราะ และอมตะ มาจนบัดนี้นั่นก็คือเพลง “บุหลันลอยเลื่อน”
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงของดนตรี ในสมัยนี้ก็คือ ได้มีการนำเอา วงปี่พาทย์มาบรรเลง ประกอบการขับเสภา เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีกลองชนิดหนึ่งเกิดขึ้น โดยดัดแปลงจาก “เปิงมาง” ของมอญ ต่อมาเรียกกลองชนิดนี้ว่า “สองหน้า” ใช้ตีกำกับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปี่พาทย์ ประกอบการขับเสภา เนื่องจากเห็นว่าตะโพนดังเกินไป จนกระทั่งกลบเสียงขับ กลองสองหน้านี้ ปัจจุบันนิยมใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับ ในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง

สมัยรัชกาลที่ 3 วงปี่พาทย์ได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ เพราะได้มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้ม มาคู่กับระนาดเอก และประดิษฐ์ฆ้องวงเล็กมาคู่กับ ฆ้องวงใหญ่

สมัยรัชกาลที่ 4 วงปี่พาทย์ได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เพราะได้มีการประดิษฐ์ เครื่องดนตรี เพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด เลียนแบบ ระนาดเอก และระนาดทุ้ม โดยใช้โลหะทำลูกระนาด และทำรางระนาดให้แตกต่างไปจากรางระนาดเอก และระนาดทุ้ม (ไม้) เรียกว่า ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็ก นำมาบรรเลงเพิ่มในวงปี่พาทย์เครื่องคู่ ทำให้ ขนาดของ วงปี่พาทย์ขยายใหญ่ขึ้นจึงเรียกว่า วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ อนึ่งในสมัยนี้นิยมการร้องเพลงส่งให้ดนตรีรับ หรือที่เรียกว่า “การร้องส่ง” กันมากจนกระทั่ง การขับเสภาซึ่งเคยนิยมกันมาก่อนค่อย ๆ หายไป และการร้องส่งก็เป็นแนวทางให้มีผู้คิดแต่งขยายเพลง 2 ชั้นของเดิมให้เป็นเพลง 3 ชั้น และตัดลง เป็นชั้นเดียว จนกระทั่งกลายเป็นเพลงเถาในที่สุด (นับว่าเพลงเถาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนี้) นอกจากนี้ วงเครื่องสาย ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เช่นกัน

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงวงปี่พาทย์ขึ้นใหม่ชนิดหนึ่ง ซึ่งต่อมาเรียกว่า “วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” โดยสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สำหรับใช้บรรเลงประกอบการแสดง “ละครดึกดำบรรพ์” ซึ่งเป็น ละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เช่นกัน หลักการปรับปรุงของท่านก็โดยการตัดเครื่องดนตรีชนิดเสียงเล็กแหลม หรือดังเกินไปออก คงไว้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้ม นุ่มนวล กับเพิ่มเครื่องดนตรีบางอย่างเข้ามาใหม่ แทงบอลออนไลน์ เครื่องดนตรี ในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ จึงประกอบด้วยระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ขลุ่ย ซออู้ ฆ้องหุ่ย (ฆ้อง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน และเครื่องกำกับจังหวะ


millionaire,rich,คนรวย,มหาเศรษฐี,รวย,sbobet 15 Jun

คนรวย ตามแบบของ SBOBET

คนรวย กว่าจะรวยได้ เค้าต้องทำอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร มีการใช้ชีวิตอย่างไร อยากรู้บ้างหรือปล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ จะมีเคล็ดลับอะไรที่เรายังไม่รู้ ความรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใครๆ ก็อยากรวย แต่น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ ไม่ได้มี คุณสมบัติของคนรวยไปหมดทุกคน จึงทำให้เราเห็นว่าคนส่วนบนโลกส่วนใหญ่จะมีแต่คนจน นั้นจึงมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ sbobet online net คนจน บางคนก็รวยไปเลย หรือที่เค้าเรียกว่ารวยล้นฟ้า

millionaire,rich,คนรวย,มหาเศรษฐี,รวย,sbobet

คุณสมบัติของ คนรวย หรือคนมีงาน ตามแบบฉบับ Sbobet

 • คิดบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้ค้นพบช่องทางทำธุรกิจได้ดีกว่า การคิดลบ
 • เปิดใจกว้างยอมรับคนเก่ง ไม่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น
 • เก่งการใช้คน เพื่อให้คนทำงานแทน แทนการลงมือทำเอง และยังทำงานกับคนได้ดี
 • ต้องไม่ผลาญสมบัติพ่อแม่และมีการเลี้ยงลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน
 • ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เล่นการพนัน ดื่มสุรา นารี และยุ่งกับอบายมุขทั้งหลาย
 • มีเพื่อนดี ช่วยกัน เสริมกัน มีเพื่อนทางธุรกิจที่ดี ที่เสริมกันได้
 • ซื้อของเมื่อพร้อมเมื่อมีเงิน ต้องไม่ฟุ่มเฟือย
 • รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ไม่เจ็บป่วยให้เสียทรัพย์
 • คนในครอบครัวช่วยกันทำงานหากิน และรักใคร่ปรองดอง ต้องช่วยกันทำงาน
 • การเลี้ยงลูกให้รู้คุณค่าของเงิน sbobet ทาง-เข้า ไม่ผลาญสมบัติพ่อแม่
 • มีเพื่อนดี ช่วยกัน เสริมกัน มีเพื่อนทางธุรกิจที่ดี ที่เสริมกันได้
 • รู้จักหมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก้าวทันคนอื่น
 • รู้จักการออมทรัพย์สิน และ ขยันหาทรัพย์สินให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
 • หมั่นทำบุญสม่ำเสมอ รวยแล้วต้องมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น
 • มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตจะทำให้ทุกอย่างเป็นระบบ
 • ถึงจะประสบความสำเร็จก็ไม่อวดดีไม่ฟังใคร

ผู้เขียนหนังสือ “เคล็ดลับทำใจให้เป็น คนรวย เงินล้าน การคุมเกมสร้างความมั่งคั่ง” มีความเชื่อว่ามักจะคิดแตกต่างเกี่ยวกับเงินและแต่ละคนนั้นก็มีแผนการเงินเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง ซึ่งคิดกำหนดขึ้นมาตลอดช่วงชีวิตในการลงทุนเกี่ยวข้องกับเงิน ทีนี้เราลองมาดูวิธีคิดและมุมมองแบบดูบ้างว่าเขามีความคิดกันอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ ความสามารถในการบริหารเงิน เมื่อหาเงินได้แล้ว ก็ต้องมาทำการศึกษาการบริหารเงินและต้องทำมาหาเงินได้ การเก็บหรือฝากธนาคารอย่างเดียวอาจจะไม่รวย เชื่อว่าฉันสร้างชีวิตด้วยตัวเอง คนที่จะรวยได้ต้องเริ่มคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองไม่คิดพึ่งพิงคนอื่นจะเห็นได้ว่าคนรวยในบ้านเราหลายคน ก็ล้วนแต่สร้างและสั่งสมความร่ำรวยมาด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้น สังเกตว่าพวกที่ไม่ได้เป็นมักคิดแค่ว่า เราช่างโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาบนกองเงินกองทองที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ ไม่ต้องทำอะไรก็มีมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่เอาไว้ให้ใช้อยู่แล้ว ไม่เห็นต้องทำอะไรก็อยู่ได้ไปชั่วชีวิต

กว่าจะนอนเกลือกกลิ้งบนกองเงินกองทองพวกนี้เริ่มต้นจากศูนย์และสองมือเปล่า โดยที่เค้าก็เป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวไม่รวยไม่มีฐานะ มีชีวิตคู่ ต้องเกื้อกูลกัน คนโสดที่รวยได้ก็จะต้องมีวินัยในชีวิตสูงมาก

หากเป็นคนที่จะต้องทำกิจการส่วนตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีเชื้อจีน    ก็มักจะเล่นเกมการเงินเพื่อชนะเท่านั้น มักจะมีวิธีคิดของเขา คือจะทำอะไรต้องชนะเท่านั้น นั่นก็เป็นเพราะในครอบครัว ของเขาสอนให้มีนิสัยรักการแข่งขันมา ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก แต่คนจน มักจะชอบคิดแค่ว่าเล่นเกมการเงิน หรือลงทุนก็ตามเพื่อไม่ให้แพ้ ไม่ขาดทุน ตรงกันข้ามกับพวกนี้ที่เมื่อเล่นเกมการเงินหรือลงทุน พวกเขามุ่งมั่นว่าต้องชนะเท่านั้น ตัวอย่างของคนประเภทนี้ได้ดีที่สุด มองหาโอกาสและไม่สนใจอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น พูดให้ชัดขึ้น เพื่อให้มองเห็นจุดนี้ก็คือ มักมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กอยู่เสมอ   แต่คนจนมักจะมองปัญหาที่พบเจอ เป็นเรื่องใหญ่ พวกนี้มองหาโอกาสและไม่สนใจอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น พูดให้ชัดขึ้นคือ มองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก แต่คนจนมักจะมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งมีแนวคิดต่างกันอย่างสิ้นเชิง

รู้หรือไม่ว่าคนรวยมีหลักการบริหารเงินของเค้าอย่างไรกันบ้าง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีความมั่นคงทางการเงินสำหรับไว้ใช้ในอนาคต วันนี้เราควรมาเริ่มฝึกการฝึกบริหารเงินกัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นสิ่งที่คนรวยปฏิบัติกัน ในการดำเนินชีวิตทุกอย่างก้าว  หากต้องการความมั่นคงทางการเงินหรือรวยในอนาคตก็จะบริหารเงินแบบมีหลักการ ความรวยก็จะสร้างขึ้นได้เป็นทวีคูณหลายเท่าตัว แล้วเมื่อเรามีเงินมากขึ้น เช่น มีเงินไปลงทุนหลักแสน ก็จะทำกำไรได้หลักหมื่นขึ้นไป ยิ่งมีเยอะมีเป็นล้านก็ทำกำไรได้หลักแสนขึ้นไป  แล้วมีหลักสิบล้านขึ้นไป ก็ย่อมจะทำกำไรได้หลักล้านขึ้นไป นี่คือเหตุผลที่ทำให้คนรวยนั้นยิ่งมีเงินเข้าไปอีก หากบริหารเงินเป็นก็จะยิ่งรวยมากยิ่งขึ้น หรือรวยจนถึงระดับมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียว และปัญหาที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รวย รวยช้า หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือ ไม่สามารถรอได้ และด้วยสภาพแวดล้อม สังคมรอบข้าง วัตถุต่างๆ ที่เป็นสิ่งจูงในที่เข้ามาในชีวิต ทำให้ยากที่จะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ซื้อ ไม่ให้ใช้ การซื้อทรัพย์สินอย่างมือถือและยานพาหนะ มีแต่จะทำให้การสะสมเงิน สะสมความรวยยิ่งจะเกิดได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก

มาถึงวันนี้แล้ว คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจเดินตามฝันให้เต็มที่แล้วหรือยัง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีฝันใหญ่ ถึงแม้ไม่ได้เริ่มต้นในตอนที่อายุ แค่ยี่สิบต้นๆ แต่ถ้าเริ่มทำมันใหม่ในวันนี้ หมั่นทำไปทุกวันๆ ตามลักษณะและแนวคิดตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคุณก็สามารถเป็นผู้มีเงินได้ไม่ยากเลย  ลองทำดู ถ้าอยากมีเงินใช้ก็ลอง sbobet ทางเข้ามือถือ ไปหัด แทงบอลออนไลน์